Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 547 milions d'euros al desembre del 2021, xifra que suposa un augment del 543,8% respecte al mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual, destaquen França i Alemanya amb una despesa total de 86 i 36 milions d'euros, fet que suposa un augment interanual del 302,8% i del 624,0%, respectivament. La despesa mitjana diària per persona va ser de 133 euros, dada que suposa un augment interanual del 14,7%. Les partides de despesa principals van correspondre a la despesa en activitats (135 milions d'euros) i al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (126 milions d'euros).

L'any 2021, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 50,6% i es va situar en 5.502 milions d’euros. D'altra banda, la despesa mitjana diària per persona va ser de 154 euros,, amb una disminució del 3,2% respecte a l'any 2020, segons dades provisionals.

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si es comparen les dades del desembre del 2021 amb les del desembre del 2019, la taxa de variació de la despesa total realitzada pels turistes residents a l’estranger se situa en el −49,4%. Si es comparen les dades anuals respecte de l’any 2019, la despesa total realitzada pels turistes residents a l’estranger va disminuir un 74,2%.