Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2021 i any 2021. Dades provisionals

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 20.196,9 milions d'euros al quart trimestre del 2021, xifra que va representar un augment interanual de l'11,7%. Les vendes de productes de tots els nivells tecnològics presenten increments. Els productes d'alta tecnologia van augmentar un 16,3%, els de nivell tecnològic mitjà alt un 6,1%, els de mitjà baix un 23,0% i els de nivell baix un 13,7%.

Les importacions de productes industrials en el mateix trimestre també van augmentar i van assolir un valor de 22.440,0 milions d'euros, xifra que va suposar un increment interanual del 17,9%. Les compres a l'estranger de tots els nivells tecnològics van mostrar augments: els de nivell tecnològic alt un 21,7%, els de nivell mitjà alt un 7,5%, els de nivell mitjà baix un 44,8% i els de nivell baix un 21,8%.

L'any 2021, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 76.238,6 milions d'euros segons dades provisionals, xifra que va representar un augment del 21,2% respecte a l'any anterior. Les vendes del 2020 havien disminuït un 9,9% respecte al 2019. Per nivells tecnològics, els productes d'alt contingut tecnològic van augmentar les vendes a l'estranger un 8,3%. Aquest grup de productes va ser l'únic que el 2020 va incrementar les vendes respecte al 2019 (4,0%). Els productes de la resta de nivells tecnològics també van augmentar les vendes a l'estranger, concretament, els productes de nivell tecnològic mitjà alt un 24,7% mentre que el 2020 van disminuir un 13,8%; les de nivell mitjà baix un 31,7% (−19,9% el 2020) i les de nivell tecnològic baix un 17,4% (−4,2% l'any 2020).

Pel que fa a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 81.287,5 milions d'euros, xifra que va representar un creixement anual del 17,0%. Les compres a l'estranger de productes d'alt contingut tecnològic van assolir un valor de 12.802,1 milions d'euros l'any 2021, que representa un augment del 16,6% en relació amb el 2020 i supera el valor de l'any 2007, el més alt registrat fins ara. Les importacions de la resta de nivells tecnològics també registren forts augments, però no n'hi ha cap que aconsegueixi superar el valor de vendes d'anys anteriors. Les compres de productes de nivell tecnològic mitjà alt augmenten un 14,7%, les de nivell mitjà baix un 34,0% i les nivell baix un 12,7%.