Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. 2021

La taxa d'atur es va situar en l'11,6% de mitjana a Catalunya el 2021, amb un total de 450.100 persones desocupades, un 6,7% menys que al 2020, segons l'EPA. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 135.600 (el 4,4% del total de les llars catalanes), fet que representa un decrement del 7,4% respecte a un any enrere.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va disminuir 5,2 punts respecte del 2020 i es va situar en el 28,9% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població ocupada va créixer un 3,2% interanual, fins a un valor mitjà de 3.442.100 persones, 543.900 de les quals fa menys d'un any que treballen en l'ocupació actual. La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 73,1% el 2021, 1,9 punts més que l'any anterior.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va créixer 1,5 punts i es va situar en el 77,9%; així mateix, la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari va augmentar 3 punts respecte al 2020 i es va situar en el 53,0% (51,0% en el cas dels homes i 55,0% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis va disminuir 2,6 punts i va afectar el 14,8% de la població de 18 a 24 anys. El percentatge de població de 25 a 64 anys que va cursar estudis va créixer 3 punts respecte el 2020 i es va situar en el 13,0%.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'EPA per al 2021, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic d'aquesta estadística. També s'actualitzen els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya que tenen com a font l'EPA.