Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) va créixer un 16,0% interanual a Catalunya al desembre del 2021. Per sectors d'activitat, van augmentar el comerç (11,8%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (24,1%). Dins d'aquests, tots van presentar increments; els augments més destacats van ser l'hostaleria (64,7%), el transport i emmagatzematge (32,8%) i les activitats professionals, científiques i tècniques (21,3%).

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l’estat d’alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si es comparen les dades del desembre de 2021 amb les del desembre del 2019, la taxa de variació de l’índex de volum de negoci se situa en el 8,3%. I, concretament, si es fa aquesta comparació amb el sector de l’hostaleria, se situa en −21,7%.