Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 287,9% interanual a Catalunya al gener del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 162,5%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 126,6%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 232,8% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 608,3% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Pirineus són les que concentren més pernoctacions (766,7, 190,6 i 138,0 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 456,0%, 89,3% i 670,7%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 252,9% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 162,4% i 515,4%, respectivament.