Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2021. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2021 era de 7.763.362 habitants, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants. Per lloc de naixement, 4.952.278 habitants (el 63,8%) van néixer a Catalunya, 1.212.621 habitants (el 15,6%) a la resta d'Espanya i 1.598.463 habitants (el 20,6%) a l'estranger.

Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (81,8%), el Priorat (79,8%) i el Pallars Sobirà (79,8%) i els més baixos al Barcelonès (55,8%) i l’Aran (56,1%). Els majors percentatges de població nascuda a la resta d'Espanya eren a l’Aran (20,4%), el Baix Llobregat (20,1%) i el Tarragonès (19,6%), en canvi, la Terra Alta (5,7%) i les Garrigues (5,8%) eren les comarques que tenien menys proporció de població nascuda a la resta d'Espanya.

Pel que fa a la proporció de població nascuda a l'estranger, els màxims es registraven a les comarques de l'Alt Empordà (28,6%), el Barcelonès (27,5%) i la Segarra (27,3%). En canvi, les proporcions més baixes corresponien al Pallars Sobirà (12,3%), el Ripollès (12,4%) i el Berguedà (12,5%).

A Catalunya hi ha 332 municipis de fins a 500 habitants, on residien un total de 82.540 persones, l’1’1% de la població. A l’altre extrem, a Barcelona, l’únic municipi de més d’1 milió habitants, hi residien 1.636.732 persones, el 21,1% de la població.

Per grandària del municipi i sexe, els percentatges més alts d’homes corresponien als municipis petits: els de fins a 500 habitants (52,9%) i els de 501 a 2.000 habitants (51,4%). Els menors percentatges d’homes corresponien als municipis grans: Barcelona (47,6%) i els municipis de 100.001 a 1.000.000 habitants (48,9%).

Per grandària del municipi i lloc de naixement, els municipis de fins a 500 habitants registraven el major percentatge de població nascuda a Catalunya (83,9%), els municipis de 50.001 a 100.000 habitants el major percentatge de nascuts a la resta d’Espanya (18,9%) i el municipi de més d’1 milió d’habitants (Barcelona) el major percentatge de nascuts a l’estranger (28,0%).

S'ha ampliat el pla de tabulació per incorporar informació per grandària del municipi.