Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 01/2022

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al gener del 2022.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) creix un 22,1% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, augmenten els preus de l'energia un 70,9%, els dels béns intermedis un 21,6%, els de consum un 5,0% i els d'equipament un 4,1%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (31,6%), a les indústries químiques (28,9%) i a les indústries del paper (15,9%). En canvi, decreixen els preus de la fabricació d'altres materials de transport (−0,9%).