Saltar al contingut principal

Estimació de la població centenària. 2020

La població centenària estimada de Catalunya va ser de 2.250 persones a 1 de gener de 2020. Aquesta xifra representa un augment del 9,0% respecte d'un any enrere.

En els darrers 10 anys gairebé es va duplicar el nombre de centenaris, que va passar de 1.225 persones el 2010 a 2.250 persones el 2020. Pel que fa a persones de 105 anys o més, el 2020 en residien a Catalunya 160.

Aproximadament dues terceres parts dels centenaris (el 65,1%) tenien 100 o 101 anys, i una tercera part (el 34,9%) tenia 102 anys o més. Les dones van representar el 84,2% de la població centenària.

Amb l'elaboració de les dades per al 2020 es revisen les dades del període 2006-2019.