Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 01/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 463,7 milers al gener del 2022, xifra que suposa un augment interanual del 442,7%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Alemanya, amb un augment interanual del 303,4%, el 822,6% i el 231,1%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) augmenten un 737,2%, un 115,8% i un 128,9%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars augmenten un 555,8% i els habitatges de propietat un 249,2%.