Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 01/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,4% interanual a Catalunya al gener del 2022. Per grans sectors industrials, decreixen els béns d'equipament un 9,3%, l'energia un 4,3% i els béns de consum un 1,2% i, d'altra banda, creixen els béns intermedis un 0,4%.

En aquest mateix període l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia) augmenta un 0,7% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) disminueix un 0,2% interanual. Per grans sectors industrials, decreixen els béns d'equipament un 6,3% i l'energia un 5,4%, i augmenten els béns intermedis un 3,4% i els de consum un 2,5%.

D'altra banda, per divisions industrials els decrements més elevats els registren la indústria de la fabricació de material de transport (−27,3%) i la fabricació de productes farmacèutics (−15,3%); en canvi, creixen la indústria de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (18,8%) i les altres indústries manufactureres (14,9%).