Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 29,8% al gener del 2022 respecte al mateix mes del 2021. Per grups de productes, l'alimentació ha crescut un 5,0% i la resta de productes un 60,6%.

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex registra un augment interanual del 20,7%. Les vendes de productes d'alimentació incrementen un 0,8% i la resta de productes un 44,5%.

Cal tenir en compte que el valor de l'índex del mes de gener del 2021, afectat per les mesures decretades a Catalunya en aquell moment per a la contenció de la covid-19, és el més baix d'un mes de gener des de l'inici de la sèrie el 1995.

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies ha estat negativa (−30,7%) en relació amb el mes de desembre.