Saltar al contingut principal

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. El Pla estadístic de Catalunya és l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat per als propers sis anys, i és el setè Pla que es tramita al Parlament de Catalunya.

El nou Pla estadístic respon a la necessitat d'adequar la producció estadística oficial als nous reptes i demandes d'informació de la societat.

Aquest Projecte de llei pretén impulsar aspectes innovadors en les fonts d’informació, nous mètodes estadístics i àmbits d’estudi a partir de les estadístiques experimentals, contribuir a l'aprofitament eficient de la informació administrativa i de les dades de què disposen les entitats privades i procurar la màxima reutilització de la informació estadística per facilitar la recerca i l'avaluació de polítiques públiques amb finalitats científiques.

La norma proposa ampliar la vigència del Pla estadístic de Catalunya fins als sis anys, d'acord amb l'horitzó europeu i els sistemes estadístics de l'entorn, i es preveu que entri en vigor l'1 de gener de 2023.