Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 440,6% interanual a Catalunya al febrer del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 210,5%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 152,7%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 311,3% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 1.027,7% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1.081,9, 276,7 i 197,6 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 590,9%, 167,5% i 344,2%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 352,5% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 186,0% i 904,2%, respectivament.