Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 12,1% interanual a Catalunya al gener del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 23,7% i els de consum un 13,0%; en canvi, els béns d'equipament disminueixen un 9,8%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 13,8% interanual a Catalunya.