Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2021

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) va augmentar un 16,2% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2021. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment del 17,5% respecte a un any enrere, atès que el comerç va créixer un 14,1% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 24,2%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es van donar a l'hostaleria (95,5%) i al sector del transport i emmagatzematge (35,0%).