Saltar al contingut principal

Compte de fluxos de materials. 2018-2019

El consum domèstic de materials (CDM) de l'economia catalana va ser de 56,3 milions de tones l'any 2019, xifra que representa 7,3 tones per habitant, és a dir, un augment del 5,5% respecte a un any enrere. La productivitat material es va situar en 4,5 euros per kg, amb una disminució del 2,9% respecte a l'any anterior.

El principal component del CDM és l'extracció domèstica, que va ser de 38,7 milions de tones, mentre que el balanç comercial físic amb l'exterior va assolir els 17,6 milions de tones.

Pel que fa a l'extracció domèstica, els materials amb més pes van ser els minerals no metàl·lics (un 79,6% del total) i la biomassa (un 20,3% del total), mentre que els combustibles fòssils van representar menys de l'1,0% del total. L'extracció de minerals metàl·lics va ser nul·la.

Quant al balanç comercial físic amb l'exterior, va ser de 17,6 milions de tones, amb unes importacions de materials de 93,0 milions de tones, que van superar les exportacions (75,3 milions de tones). Per territoris, la balança amb l'estranger es va situar en 22,5 milions de tones, mentre que amb la resta de l'Estat Catalunya va ser exportadora neta de materials, amb un saldo negatiu de 4,9 milions de tones.

En relació amb els materials alliberats al medi ambient després de ser utilitzats a l'economia catalana (output domèstic processat), el component principal van ser les emissions de CO2 a l'atmosfera, que es van situar en 48,0milions de tones i que equivalen a 6,3 tones per habitant.