Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 02/2022

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al febrer del 2022.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) creix un 23,6% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, augmenten els preus de l'energia un 81,6%, els dels béns intermedis un 21,1%, els de consum un 5,3% i els d'equipament un 4,3%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats es registren a les indústries químiques (28,4%), a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (26,5%) i a les indústries del paper (18,1%). En canvi, decreixen els preus de la fabricació d'altres materials de transport (−1,0%).