Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. T4/2021 i any 2021

El nombre de viatges dels catalans va augmentar un 152,8% interanual al quart trimestre del 2021, fet que suposa un total de 6,2 milions de viatges, 19,8 milions de pernoctacions, una estada mitjana de 3,2 nits i una despesa de 1.505 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges va ser de 244 euros per persona, xifra que representa un augment del 49,9% en relació amb el quart trimestre del 2020, i que equival a 76 euros de despesa diària amb un augment del 72,7%.

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya es va situar en 9,5 milions al quart trimestre del 2021, un 96,1% més que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'any 2021, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 53,9%, la despesa total dels catalans en viatges va créixer un 60,3% i la despesa mitjana diària per persona un 16,8%. Segons destinació principal del viatge, el 66,4% dels viatges dels catalans es van fer a Catalunya (amb un increment anual del 46,3%); el 25,3% van tenir com a destí la resta de l’Estat (increment del 85,3%) i el 8,3%, l’estranger (increment del 40,0%).

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si es comparen les dades del quart trimestre de 2021 amb les del quart trimestre del 2019, la taxa de variació del nombre de viatges dels catalans se situa en el −8,8%. Si es comparen les dades anuals respecte de l’any 2019, els viatges dels catalans van disminuir un 24,7%.