Saltar al contingut principal

Índex d'igualtat de gènere. 2019

L'Índex d'igualtat de gènere (IIG) a Catalunya l'any 2019 va ser de 73,0 punts (la igualtat total se situa en 100) amb un augment de 0,7 punts en relació amb l’any 2018 i de 8,7 punts des de l’any 2010. La puntuació de Catalunya en igualtat de gènere és inferior en 0,7 punts a la del conjunt d’Espanya (73,7) i superior en 5,0 punts a la de la Unió Europea (68,0).

L'anàlisi per dimensions mostra que la salut és la dimensió amb més igualtat de gènere (89,4 punts), seguida de les dimensions dels diners (80,8), el treball (74,7), el temps (72,0) i el poder (70,2). La dimensió que presenta menys igualtat de gènere és la del coneixement (63,4).

En relació amb l'any anterior, es registren millores d'igualtat de gènere en 4 de les 6 dimensions considerades: el poder (3,5 punts), el treball (0,9 punts), els diners (0,8 punts) i el coneixement (0,4 punts). En canvi, 2 dimensions presenten un retrocés en igualtat de gènere, el temps (−1,7 punts) i la salut (−1,5 punts).

Des de l'any 2010, l'evolució temporal de les dimensions que componen l'Índex d’igualtat de gènere mostra avenços amb diferents ritmes. Així, destaca la millora de la dimensió del poder, amb un augment de 30,1 punts, mentre que els avenços en igualtat de la dimensió del coneixement és de 4,5 punts, de 2,9 punts en la dimensió dels diners i de 2,8 punts en salut. Les millores són més lentes en la dimensió del treball (0,8 punts), mentre que la igualtat en la dimensió del temps registra un retrocés de 3,7 punts.

Índex d'igualtat de gènere per dimensions i subdimensions 2019
Catalunya Espanya Unió Europea
Índex d'igualtat de gènere 73,0 73,7 68,0
Treball 74,7 73,7 71,6
Diners 80,8 78,4 82,4
Coneixement 63,4 67,9 62,7
Temps 72,0 64,0 64,9
Poder 70,2 76,9 55,0
Salut 89,4 90,3 87,8
Font: Idescat i ICD. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L'índex utilitza una escala d'1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

En comparació amb la Unió Europea, Catalunya registra més bons resultats en igualtat en 5 de les 6 dimensions, especialment en poder i temps, amb una diferència de 15,2 punts i 7,1 punts, respectivament. En canvi, presenta una puntuació lleugerament més baixa en la dimensió dels diners (−1,6 punts).

En relació amb el conjunt d'Espanya, Catalunya se situa 8,0 punts per sobre en la dimensió del temps, en 2,4 punts per sobre en la dimensió dels diners i en 1,0 punts per sobre en la dimensió del treball. D'altra banda, Catalunya presenta menors puntuacions en igualtat de gènere en les dimensions del poder (−6,7 punts), del coneixement (−4,5 punts) i de la salut (−0,9 punts).

L'Índex d'igualtat de gènere (IIG) és una estadística elaborada per l'Idescat i recollida en el Programa anual d'actuació estadística 2022, de la qual és responsable l'Idescat i el Departament d'Igualtat i Feminismes.

Es publiquen els resultats de l’IIG per a l’any 2019 i es revisa la sèrie estadística disponible des del 2005, amb la incorporació de noves fonts o millores en la definició dels següents indicadors: Participació en les assemblees territorials, Participació en els consells de les principals empreses que cotitzen en borsa, Participació en els consells de les principals organitzacions que financen la recerca i Participació en els òrgans de govern de les federacions esportives.

Pel que fa a les dades de l’IIG de la UE, se substitueix la informació estadística disponible des del 2010 per la nova composició de la UE després del Brèxit (UE-27), tal com reflecteix l’EIGE amb les dades publicades per a aquest període.