Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 02/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 619,4 milers al febrer del 2022, xifra que suposa un augment interanual del 1.039,7%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Alemanya, amb un augment interanual del 1.109,4%, el 468,2% i el 796,0%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) augmenten un 2.128,7%, un 127,5% i un 476,0%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars augmenten un 986,1% i els habitatges de familiars o amics un 950,6%.