Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 4,3% interanual al març del 2022 i se situa en 3.358.523 persones, segons dades provisionals. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques, encapçalades per Aran (11,0%) i la Selva (6,9%), i seguides amb increments similars per l'Alta Ribagorça (5,6%), l'Alt Empordà (5,4%) i el Baix Camp (5,2%). A l'extrem inferior, hi ha 6 comarques amb variacions per sota del 2%: les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, el Pallars Sobirà, la Conca de Barberà i la Terra Alta.

En relació amb el mes de febrer del 2022, el nombre d'afiliats ha augmentat un 0,6% al conjunt de Catalunya. L'augment s'ha traslladat a la majoria de comarques i els increments més intensos s'han registrat al Baix Empordà (2,8%) i a la Selva (2,6%). En canvi, hi ha 7 comarques amb variacions negatives en relació amb el mes anterior, que arriben fins al −2,9% d'Aran.

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d'homes (4,7% i 4,0%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d'afiliats com d'afiliades.

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat. Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l'únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet a 25 comarques. El col·lectiu més jove (menors de 30 anys) és el que més augmenta, un 11,5% al conjunt de Catalunya, percentualment molt per sobre de la resta de grups, i ha augmentat a totes les comarques.

Segons la nacionalitat, l'augment interanual dels afiliats estrangers és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (11,4% i 3,1%, respectivament) i a totes les comarques i Aran.

El sector serveis, que representa el 78,6% de les afiliacions, incrementa un 5,2% al març del 2022 en relació amb l'any anterior i és l'únic que ho fa a totes les comarques. Les afiliacions a la indústria augmenten un 2,6% al conjunt de Catalunya i també ha augmentat a totes les comarques, excepte a Aran (−0,9%) i el Garraf (−0,6%). Destaquen els creixements relatius de l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, les Garrigues i el Priorat, amb variacions per sobre del 6%. La variació del sector de la construcció també és positiva (3,5%), mentre que l'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, un 1,7% interanual.

Per tipus de jornada, el 21,5% de les afiliacions per compte d'altri al març del 2022 són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (25,7%), seguida per l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Priorat i Terra Alta (totes amb percentatges a l'entorn del 24%).

Segons el tipus de contracte, el 22,2% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (33,6%) i Aran (31,1%).