Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta territorial. 2019

La renda familiar disponible bruta per habitant a Catalunya va ser de 18.200 euros l’any 2019, xifra que suposa un augment del 4,2% respecte de l'any anterior, i és el creixement més elevat des del 2014. Totes les comarques van incrementar la renda per habitant, encapçalades per Aran (7,5%) i el Gironès (7,1%).

El Barcelonès continua sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada, amb 20.400 euros l'any 2019, i supera en un 12,2% la mitjana catalana, seguida del Baix Llobregat (18.900 euros) i el Garraf (18.600 euros). Per contra, el Baix Ebre (14.500 euros), la Noguera i les Garrigues (ambdues amb 14.300 euros), i el Montsià amb 13.200 euros són les que tenen una renda més baixa.

L'any 2019, els principals components de la renda van créixer en relació amb l'any anterior. Pel que fa als ingressos, la remuneració d'assalariats va créixer un 5,3%, l'excedent brut d'explotació un 4,4% i les prestacions social un 6,6%. Pel que fa als usos, les cotitzacions socials es van incrementar un 7,7% i els impostos un 4,2%.

La remuneració d'assalariats representa el 58,8% dels principals recursos de les famílies a Catalunya, i va ser la principal font d'ingressos en totes les comarques, tot i que hi ha diferències en el territori. El Gironès i el Baix Llobregat van ser les comarques amb una proporció més alta de rendes salarials, amb un 62,2% i un 61,6%, respectivament, mentre que el Priorat (48,5%) i la Terra Alta (42,7%) van ser les que van tenir unes proporcions més baixes.

Pel que fa als ingressos procedents de rendes empresarials i professionals, la mitjana del conjunt de Catalunya va ser del 21,4%, i la Cerdanya va ser la comarca amb una proporció més elevada d'ingressos per aquest component (33,9%). El Berguedà va ser la comarca on els ingressos provinents de les prestacions socials van ser més elevats (29,9%), 10 punts per sobre de la mitjana de Catalunya (19,8%).

Dels 458 municipis estudiats (amb més de 1.000 habitants), només 109 es van situar per sobre la mitjana catalana (18.200 euros). Sant Just Desvern (amb 29.700 euros per habitant) va ser el municipi amb el nivell de renda més elevat. El van seguir Matadepera (28.100 euros) i Cabrils i Alella (ambdues amb 27.600 euros), totes aquestes amb una renda per habitant per sobre del 50% de la mitjana catalana.

A l'altre extrem, es van situar un grup de set municipis que van tenir una renda per habitant inferior al 30% de la mitjana catalana: la Pobla de Mafumet i el Perelló (ambdues amb 12.700 euros), la Sénia (12.500 euros), Salt (12.400 euros), Lloret de Mar (12.300 euros) i, Ulldecona i Aitona, ambdues amb 12.100 euros.