Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 11,1% interanual a Catalunya al febrer del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 21,7% i els de consum un 14,1%; en canvi, els béns d'equipament disminueixen un 10,6%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 13,7% interanual a Catalunya.