Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 03/2022

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) augmenta un 11,9% interanual a Catalunya al març del 2022.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) creix un 26,6% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, augmenten els preus de l'energia un 97,3%, els dels béns intermedis un 20,4%, els de consum un 7,4% i els d'equipament un 4,8%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (25,3%), a les indústries químiques (24,7%) i a les indústries del paper (19,8%). En canvi, decreixen els preus de la fabricació d'altres materials de transport (−1,0%).