Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 03/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,1% interanual a Catalunya al març del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 4,5% i, d'altra banda, decreixen els béns intermedis un 3,4%, l'energia un 2,3% i els béns d'equipament un 1,4%.

En aquest mateix període l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 2,7% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) creix un 2,2% interanual. Per grans sectors industrials, augmenten els béns de consum un 6,9% i els béns d'equipament un 1,3%, i decreixen l'energia un 1,8% i els béns intermedis un 0,9%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments més elevats els registren la indústria de la fabricació de maquinària i equips mecànics (16,9%) i la fabricació de productes farmacèutics (13,1%); en canvi, decreixen la fabricació de material de transport (−20,4%) i la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (−9,8%).