Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 2021. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) va augmentar un 9,4% a Catalunya l'any 2021, segons dades definitives. Per grans sectors industrials, van augmentar els béns d'equipament (10,6%), els béns intermedis (10,2%), els béns de consum (8,0%) i l’energia (0,4%).

Per seccions, van augmentar les indústries extractives (21,7%), les indústries manufactureres (9,6%) i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (2,8%), i d’altra banda va disminuir el subministrament d’aigua (−0,4%). Pel que fa a les divisions dins de les indústries manufactureres, les que més van augmentar van ser les altres indústries manufactureres (20,0%), la fabricació de maquinària i equips mecànics (17,3%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (15,5%).

L'index de producció industrial (que inclou l'energia) va disminuir un 8,3% a Catalunya l'any 2021.