Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 04/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya a l'abril del 2022 augmenta un 5,1% respecte a l'any anterior i se situa en 3.408.333 persones, segons dades provisionals. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran, encapçalades per la Selva (12,0%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, registren increments inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (4,7%), el Baix Llobregat (3,5%) i el Vallès Occidental (3,1%).

En relació amb el mes de març del 2022, el nombre d'afiliats ha augmentat un 1,5% al conjunt de Catalunya i també a 37 comarques, encapçalades per la Selva (5,9%), el Tarragonès (5,5%), el Baix Empordà i l'Alt Empordà (5,1%, en tots dos casos). D'altra banda, 4 comarques i Aran han registrat variacions negatives: Aran (−14,5%), Alta Ribagorça (−5,5%), Pallars sobirà (−2,9%), Cerdanya (−1,2%) i Ripollès (−0,4%).

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d'homes (5,7% i 4,6%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d'afiliats com d'afiliades.

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat al conjunt de Catalunya. Aquest augment també es dona per comarques a tots els trams d'edat, excepte el grup de 30 a 44 anys, que ha registrat disminucions a 20 comarques. Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,5% del total dels afiliats) són els que més han augmentat, un 13,2% al conjunt de Catalunya, i ho han fet a totes les comarques.

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (13,2%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (3,7%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran.

El sector serveis, que representa el 78,8% de les afiliacions, és el sector que més augmenta a l'abril del 2022 en relació amb l'any anterior (6,3% en el conjunt de Catalunya) i ho fa a totes les comarques. Les afiliacions a la indústria augmenten un 2,6% al conjunt de Catalunya i també a totes les comarques excepte al Garraf. La variació del sector de la construcció també és positiva (3,2%), mentre que l'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya (−3,1%) i també a 31 comarques.

Per tipus de jornada, el 21,1% de les afiliacions per compte d'altri a l'abril del 2022 són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (25,1%).

Segons el tipus de contracte, el 20,5% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal, proporció més baixa des d'inici de la sèrie (març del 2012). La comarca amb el grau de temporalitat més baix és el Baix Empordà (16,3%) i la que el té més elevat és l'Alta Ribagorça (30,1%).