Saltar al contingut principal

Estadística de rendes d'inserció social. 2021

Durant l'any 2021, es van abonar una mitjana mensual de 51.353 prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania, que significa una suma anual de 429,3 milions d'euros. La mitjana mensual de persones beneficiàries va ser de 116.868, i la prestació mitjana al mes de desembre de 564 euros. En termes comparatius, s'aprecia un increment del 33,9% en el nombre de prestacions i del 28,1% en el volum econòmic respecte al 2020. L'Idescat també ofereix aquesta informació per municipis, comarques i altres demarcacions territorials.

Pel que fa a la renda activa d'inserció, es van abonar una mitjana de 12.156 prestacions en el mateix període, amb un import total de 70,7 milions d'euros. Aquesta prestació va significar un ingrés mitjà de 483 euros mensuals per a les persones beneficiàries. Respecte a l'any 2020, es dona un increment del 19,1% en el nombre de prestacions i un 25,9% en el volum econòmic.