Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 10,2% interanual a Catalunya al març del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 20,4% i els de consum un 12,9%; en canvi, els béns d'equipament disminueixen un 10,5%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 12,8% interanual a Catalunya.