Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 549,0% interanual a Catalunya a l'abril del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 232,0%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 139,6% i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 486,1% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 1.267,8% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (1.886,8, 785,8 i 637,5 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 683,2%, 651,8% i 329,6%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 419,2% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 204,3% i 1.022,1%, respectivament.

Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any ha caigut al mes d'abril, mentre que al 2021 va caure entre març i abril.