Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2022-05/2022. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya al maig del 2022 augmenta un 4,6% respecte a l'any anterior i se situa en 3.435.919 persones, segons dades definitives. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran, encapçalades per la Selva (11,5%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, registren increments inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (4,5%), el Baix Llobregat (3,1%) i el Vallès Occidental (2,8%).

En relació amb el mes d'abril del 2022, el nombre d'afiliats ha augmentat un 0,8% al conjunt de Catalunya i també a 40 comarques, encapçalades pel Segrià (3,2%), la Selva (2,7%) i el Baix Empordà (2,5%). D'altra banda, Aran i l'Alt Urgell han registrat variacions negatives respecte del mes anterior (−2,3% i −0,2%, respectivament).

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d'homes (5,1% i 4,1%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d'afiliats com d'afiliades, excepte a la Noguera on els homes registren un lleuger descens (−0,6%).

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat al conjunt de Catalunya. Els afiliats menors de 30 anys són els que més han augmentat al conjunt de Catalunya (un 11,5%), i on ha estat més elevat és a la Selva (24,3%) i a l'Alt Empordà (18,7%).

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (11,6%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (3,3%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran.

El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, és el sector que més augmenta al maig del 2022 en relació amb l'any anterior (5,5% en el conjunt de Catalunya) i ho fa a totes les comarques. Les afiliacions a la indústria augmenten un 2,3% al conjunt de Catalunya i destaca el creixement relatiu de la Terra Alta (9,5%) i el de la Garrotxa (6,5%). La variació del sector de la construcció també és positiva (3,1%), mentre que l'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya (un 3,4% interanual) i també a 33 comarques.

Per tipus de jornada, el 20,8% de les afiliacions per compte d'altri al maig del 2022 són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (24,7%).

Segons el tipus de contracte, el 19,3% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal, proporció més baixa des d'inici de la sèrie (març del 2012). La comarca amb el grau de temporalitat més baix és el Baix Empordà (14,9%) i la que el té més elevat és l'Alta Ribagorça (29,0%).

L'Idescat fa públics els resultats del mes de maig amb caràcter definitiu dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat, així com els definitius dels mesos de març i abril, que es van difondre amb caràcter provisional.