Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T1/2022

El cost laboral per treballador i mes és de 2.941,86 euros a Catalunya al primer trimestre del 2022, un 6,0% més que al mateix trimestre del 2021. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 4.433,13 euros, un 1,8% menys que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.412,01 euros, amb un increment interanual del 2,0%. El sector del turisme creix un 34,3% respecte del mateix trimestre del 2021 amb un cost laboral de 2.140,21 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.541,86 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (4.091,11 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 6,5% a Catalunya i se situa en 2.166,23 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.445,54 euros (−2,2% de variació interanual), en la cultura és de 2.592,33 euros (1,6%) i en el turisme és de 1.543,50 euros (35,1%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 22,16 euros i el cost salarial de 16,32 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (22,48 euros), seguit de la cultura (18,62 euros) i del turisme (13,16 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants aquest és de 32.474, un 82,1% més que un any enrere. El sector serveis concentra el 85,1% de les vacants.

Segons el Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, els ERTOs per raó de covid-19 vigents el 24 de febrer del 2022 es prorroguen fins al 31 de març del 2022. En general, durant el primer trimestre d’aquest any, la incidència dels ERTOs ha disminuït, fet que representa una recuperació de les hores treballades. Així, les hores no treballades han baixat un 20,3% respecte del primer trimestre del 2021, però tot i així encara es troben un 41,2% per sobre de les del primer trimestre del 2019.