Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 05/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.483 milions d'euros al maig del 2022, enfront dels 211 milions del maig del 2021. Aquesta xifra suposa un augment del 602,9% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen França amb una despesa total de 211 milions d’euros, seguida dels Estats Units i Regne Unit amb una despesa total de 204 i 155 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 204 euros, dada que suposa un augment interanual del 26,8%. Les partides de despesa principals corresponen a la despesa en transport internacional no inclòs en el paquet turístic, amb 394 milions d'euros, i a les despeses en activitats amb un import de 290 milions d'euros.