Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 05/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al maig del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 6,8%, es mantenen estables els béns intermedis (0,0%) i, d'altra banda, decreixen l'energia un 3,6% i els béns d'equipament un 1,0%.

En aquest mateix període l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 5,7% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) creix un 4,7% interanual. Per grans sectors industrials, augmenten els béns de consum un 10,5%, els béns intermedis un 3,0% i els d'equipament un 2,4%, i decreix l'energia un 3,7%.

D'altra banda, per divisions industrials els augments més elevats els registren les altres indústries manufactureres (15,3%), la fabricació de maquinària i equips mecànics (13,9%) i els productes farmacèutics (12,3%); en canvi, decreixen el sector de la fabricació de material de transport (−9,1%) i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (−0,9%).