Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 182,4% interanual a Catalunya al juny del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 48,9%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 34,5% i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 75,3% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 419,8% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (2,1 milions, 1,3 milions i 1,3 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 244,8%, 123,3% i 202,4%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 117,5% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 33,8% i 305,9%, respectivament.