Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 06/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,6 milions al juny del 2022, enfront dels 404,3 milers del juny del 2021. Això suposa un augment interanual del 298,3%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França amb 307,6 milers de turistes, el Regne Unit amb 197,3 milers i els Estats Units amb 171,2 milers.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) tenen una afluència turística d'1,4 milions, 124,8 milers i 70,9 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència d'1,3 milions de turistes, i els habitatges de familiars o amics de 106,8 milers.