Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2022

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 23.302,1 milions d'euros al segon trimestre del 2022, xifra que representa un augment del 19,5% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. L'agrupació dels productes industrials segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D) mostra que els productes d'alt contingut tecnològic són els que més augmenten les vendes a l'estranger, un 34,8% interanual. Els segueixen els de contingut tecnològic mitjà baix (28,7%), els de nivell mitjà alt (15,2%) i els de nivell baix (14,9%).

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 26.073,5 milions d'euros al segon trimestre del 2022, xifra que representa un augment del 29,1% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Les compres a l'estranger de tots els nivells tecnològics mostren increments: les de nivell tecnològic mitjà baix un 41,8%, les de nivell tecnològic alt un 37,7%, les de nivell baix un 33,1% i les de nivell mitjà alt un 20,2%.