Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2021. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va augmentar un 35,5% a Catalunya l'any 2021, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 34,2%: les dels catalans van créixer un 34,4% i les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 29,9%. Les pernoctacions del turisme estranger també van augmentar un 51,1% respecte a un any enrere. Per marques turístiques, Pirineus i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (434,0 i 277,0 milers, respectivament), amb un increment anual del 35,8% i del 19,9%, respectivament. D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments de turisme rural va augmentar un 44,7% respecte al 2020.