Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 46,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 10,8%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 18,1%, mentre que les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat augmenten un 1,6% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 104,6% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Regne Unit i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (1.7 milions, 829,6 milers i 450,3 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 31,4%, 560,0% i 190,1%, respectivament.

Per marques turístiques, Costa Brava, Barcelona i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (2,2, 2,2 i 2,0 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 24,9%, 63,6% i 49,3%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 31,8% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic de l'11,9%, mentre que el turisme estranger augmenta un 86,8%.