Saltar al contingut principal

Estadística de despesa en consum de les llars. 2021

L'any 2021, la despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 31.710 euros per llar i de 12.856 euros per persona, un 8,5% i 8,3% més que el 2020, respectivament, però un 3,7% inferior a l'any 2019 (any previ a la pandèmia).

La despesa mijana per llar en béns de primera necessitat, que representa el 60,7% de la despesa de les llars, va augmentar un 5,9% respecte a l'any anterior i un 5,7% respecte al 2019; en canvi, la depesa en la resta de béns i serveis va créixer un 12,6%, però va disminuir un 15,3% respecte a dos anys enrere.

En relació amb els béns de primera necessitat, la despesa mitjana de la llar més elevada va ser la dedicada a l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (11.640 euros), que representa el 36,7% del total de despesa mitjana d'una llar; aquest grup va créixer un 4,6% respecte l'any anterior. El van seguir el grup dels aliments i les begudes no alcohòliques (16,2% de la despesa mitjana), que va registrar un augment anual del 6,7%. La despesa mitjana de la llar en el grup de vestit i calçat va augmentar el 17,6% i el grup de mobles i parament de la llar, el 4,7%.

Pel que fa a la resta de béns i serveis, destaquen els augments en els grups de restaurants i hotels (amb un 33,8%), sanitat (amb un 28,2%), oci i cultura (amb un 16,8%) i educació (amb un 12,5%).

Quant a les quantitats físiques, les llars catalanes van incrementar el consum dels principals productes alimentaris, excepte els llegums i les hortalisses (−1,7% ). Pel que fa a les begudes, hi va haver un increment del consum de les llars en begudes destil·lades (13,4%), fet que suposa una mitjana de 3,2 litres per llar, mentre que es va reduir el consum de cerveses (−9,8%) i vins (−6,5%), amb una mitjana de 47,3 i 30,2 litres per llar.

L'any 2021 va augmentar el consum dels subministraments bàsics de la llar: el d'aigua va arribar a 207,1 m3 per llar (amb un augment del 27,9%), el de gas va arribar a 408,3 m3 de gas ciutat i 32,5 kg de gas liquat (amb un augment del 24,4% de consum de gas) i el d'energia elèctrica a una mitjana per llar de 2.944,7 kWh (amb un increment del 5,6%).