Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 08/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.407 milions d'euros a l'agost del 2022, enfront dels 1.127 milions de l'agost del 2021. Aquesta xifra suposa un augment del 113,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen França, el Regne Unit i els Països Baixos amb una despesa total de 538, 254 i 213 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 183 euros, dada que suposa un augment interanual del 20,3%. Les partides de despesa principals corresponen a la despesa en allotjament, amb 685 milions d'euros, i a les despeses en activitats amb un import de 462 milions d'euros.