Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis. 2021. Dades provisionals

El nombre total de matrimonis a Catalunya l'any 2021 va ser de 22.848, segons dades provisionals de l'Idescat. Aquesta xifra representa un augment del 51% respecte del nombre total de matrimonis inscrits l'any 2020, ja sense els efectes de la pandèmia de la covid-19 i amb la represa de les celebracions.

La taxa bruta de nupcialitat el 2021 va ser de 3,1 matrimonis per 1.000 habitants. L'edat mitjana a contraure matrimoni en primeres núpcies va ser de 36,7 anys per als nuvis i de 34,5 anys per a les núvies.

En relació amb l'estat civil anterior dels cònjuges, el 68,2% dels matrimonis es van celebrar en primeres núpcies per als dos contraents, mentre que el 18,7% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l'altre casat anteriorment. Els matrimonis en segones núpcies per als dos contraents van ser el 13,1% del total d'enllaços celebrats el 2021.

Pel que fa al sexe dels contraents, 22.848 matrimonis (el 96,6%) van correspondre a parelles de diferent sexe i 808 (el 3,4%) a parelles del mateix sexe, dels quals 318 són entre dos homes i 490 entre dues dones.

Segons la nacionalitat dels cònjuges dels matrimonis de diferent sexe, els matrimonis d'ambdós cònjuges de nacionalitat espanyola són majoritaris (80,7%), mentre que els matrimonis mixtos (un dels cònjuges amb nacionalitat estrangera i l'altre, espanyola) són el 16,1%. Els matrimonis entre contraents de nacionalitat estrangera representen el 3,2% del total.

En els matrimonis mixtos és més freqüent la combinació d’un home amb nacionalitat espanyola casat amb una dona amb nacionalitat estrangera (2.266 matrimonis), que no pas la combinació d’una dona amb nacionalitat espanyola casada amb un home amb nacionalitat estrangera (1.412 matrimonis).

Per àmbits del pla territorial, la major taxa de nupcialitat es registra a les Comarques Centrals, amb 3,4 matrimonis per 1.000 habitants, seguit del Penedès (3,4 per mil) i Comarques Gironines (3,3 per mil). Les taxes de nupcialitat més baixes corresponen a Ponent (2,6 per mil) i l'Alt Pirineu i Aran (2,7 per mil).

L’edat a casar-se per primera vegada, és més elevada als àmbits de l’Alt Pirineu i Aran (amb edats de 37,2 anys els nuvis i 35,4 anys les núvies) i Metropolità (36,9 els nuvis i 34,9 anys les núvies). En l’altre extrem, els àmbits que presenten les edats més baixes al primer matrimoni són les Terres de l'Ebre (amb edats de 35,9 els nuvis i 33,2 anys les núvies) i el Camp de Tarragona (35,8 els nuvis i 33,4 anys les núvies).

L'Idescat difon l'Estadística de matrimonis en dues fases: la fase dels resultats provisionals, que ofereix el nombre total de matrimonis inscrits per a Catalunya, i per províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i municipis; i el nombre total de matrimonis de residents per províncies, àmbits del Pla territorial i comarques. La fase dels resultats definitius ofereix la informació de les característiques dels matrimonis de residents per a tots els territoris.