Saltar al contingut principal

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 09/2022. Dades provisionals

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya creix un 4,4% interanual al setembre del 2022 i se situa en 2.931.450 afiliacions, segons dades provisionals. Totes les comarques registren increments menys la Noguera (−280 afiliacions; −3,2%), el Berguedà (−90 afiliacions; −1,1%) i les Garrigues (−5 afiliacions; −0,1%). Els majors augments en termes absoluts s’han registrat al Barcelonès (53.275 afiliacions), el Baix Llobregat (14.205 afiliacions) i el Vallès Occidental (9.805 afiliacions), mentre que en termes relatius encapçalen el creixement l’Alta Ribagorça (10,1%), el Baix Ebre (8,1%) i la Selva (6,8%).

El nombre d’autònoms amb ubicació de la seva activitat a Catalunya decreix lleugerament (−0,1% interanual) i se situa en 555.270 afiliacions. Les comarques que han registrat un major descens en termes absoluts són el Baix Llobregat (−275 afiliacions) i el Vallès Occidental (−265 afiliacions). En termes relatius, la Segarra (−3,9%) i el Pallars Jussà (−3,4%) encapçalen el decrement. Per contra, el Barcelonès (510 afiliacions) i el Baix Empordà (150 afiliacions) són les comarques que han registrat majors creixements en termes absoluts i l’Alta Ribagorça (2,1%) i el Baix Empordà (1,3%) ho fan en termes relatius.

El nombre de comptes de cotització al Règim general de la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat un 0,9% interanual (2.179 comptes de cotització) i se situa en 244.966 comptes. Les comarques que lideren el creixement en nombres absoluts són el Barcelonès (901 comptes de cotització) i el Tarragonès (183 comptes de cotització). En termes relatius la Selva (3,1%) i el Pallars (3,0%) són les dues comarques que han registrat un major increment interanual. Per contra, el Baix Llobregat (−74 comptes de cotització) i el Pla d’Urgell (−20 comptes de cotització) són les comarques que han registrat un major descens en termes absoluts.

L'Idescat amplia els resultats de l’Estadística de l’ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social i difon el nombre d’afiliacions i comptes de cotització al Règim general de la Seguretat Social per sectors d’activitat econòmica i grandària del compte de cotització per als municipis de més de 5.000 habitants i la resta d’àmbits (fins ara es feien públics els resultats per als municipis de més de 50.000 habitants i la resta d’àmbits). També amplia les afiliacions i comptes de cotització per secció i grandària del compte de cotització per als municipis de més de 50.000 habitants (fins ara es feien públics els resultats per comarques, províncies, àmbits del Pla territorial i Catalunya). Les sèries es publiquen a partir del desembre del 2020.