Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T3/2022

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2022 registra un saldo de 5,3 punts. El 23,2% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al tercer trimestre, mentre que el 17,9% la té desfavorable i el 58,9% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius excepte la indústria (−1,1 punts). Destaquen els sectors de l'hostaleria i la resta de serveis amb saldos de 22,8 i 8,6 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al quart trimestre del 2022 registren un saldo de −1,6 punts. El 19,2% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 20,8% opina que serà desfavorable. El 59,9% restant considera que es mantindrà estable.