Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 21,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2022. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns: els d'equipament un 30,5%, els de consum un 23,3% i els intermedis un 14,8%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 24,2% interanual a Catalunya.