Saltar al contingut principal

Noms i cognoms de la població. 2021

Antonio i José, per als homes, i Maria/María i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població que resideix a Catalunya l'any 2021.

D'altra banda, Garcia/García, Martínez, López i Sánchez encapçalen el rànquing de cognoms.

Es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms dels homes i dones residents a Catalunya. Aquesta consulta es pot fer segons l'ordenació de freqüències dels noms i cognoms més habituals. També es pot fer una consulta específica de qualsevol nom o cognom i conèixer-ne el nivell de freqüència entre tota la població.

La informació dels noms i cognoms es presenta per províncies, àmbits del Pla territorial i comarques. En el cas dels noms, la informació de la dècada de naixement i de la nacionalitat només s’ofereix per al total de Catalunya.