Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2022

Al tercer trimestre del 2022, els establiments empresarials de Catalunya declaren que les principals mesures per fer front a l'augment del preu de l'energia posades en marxa en els darrers 12 mesos han estat afavorir el teletreball, amb un 27,1% dels establiments, la implantació de noves tecnologies de procés més eficients energèticament amb un 22,9%, autogenerar energia elèctrica (solar o altres) amb un 13,6% i reformar l'establiment per millorar-ne l'aïllament amb un 12,1%. Un 25,4% dels establiments declara que ha aplicat altres mesures diferents, i un 40,8% declara no haver posat en marxa cap mesura.

Les mesures que preveuen adoptar els establiments catalans, en els propers 12 mesos, per fer front a l'augment del preu de l'energia són, també, implantar noves tecnologies de procés més eficients energèticament (25,2%), afavorir el teletreball (24,9%) i autogenerar energia elèctrica (solar o altres) (20,7%).

Un 68,9% dels establiments empresarials de Catalunya consideren que el principal factor que limita la inversió en mesures d'eficiència energètica són uns costos massa elevats, que en el cas de l'hostaleria i de la indústria s'eleva fins al 81,1% i 75,0%, respectivament.

Per grandària, els establiments més petits (menys de 10 ocupats) es veuen més afectats que la resta per les limitacions en les inversions en mesures d'eficiència energètica, especialment en el període de recuperació de la inversió massa llarg (63,3%) i en un coneixement insuficient de les mesures que poden adoptar (37,6%).

La majoria dels establiments empresarials de Catalunya preveu que els preus i els costos laborals augmentin en els propers 12 mesos: el 82,2% preveu un increment del preu de l'energia; el 77,9% un augment dels preus de compra de mercaderies o primeres matèries; el 58,2% un augment dels preus de venda i el 64,0% un increment dels costos laborals. En el cas de l'augment dels preus de les mercaderies o primeres matèries, la majoria d'establiments consideren que l'augment serà moderat (41,3%), enfront dels que consideren que l'augment serà significatiu (36,6%).