Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2020

El volum de negoci dels establiments industrials va ser de 130.917 milions d'euros a Catalunya l'any 2020, xifra que representa un decrement del 12,0% respecte a un any enrere. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va disminuir un 1,9%, i el valor afegit brut a preus de mercat, un 9,7%.

Les branques industrials que destaquen pel seu volum de negoci són les indústries de productes alimentaris, amb 26.399 milions d'euros (20,2% del total de la indústria), les indústries químiques, amb 16.597 milions d'euros (12,7%) i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 14.730 milions d'euros (11,3%). L’única branca industrial que té un increment positiu en el volum de negoci respecte de l’any anterior és la de fabricació de productes farmacèutics, que va tenir un increment de l’1,6% (amb un volum de negoci de 7.279 milions d’euros) i representa el 5,6% del total de la indústria.

Pel que fa a la destinació geogràfica de les vendes, el 36,7% de les vendes del sector es van dirigir a l'estranger (el 25,3% a països de la Unió Europea i l'11,4% a la resta del món). Les branques més destacades per les seves vendes a l'estranger van ser la de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb el 23,1% del total de vendes industrials a l'estranger; les indústries de productes alimentaris, amb el 16,1% i les indústries químiques, amb el 15,4%. Cal tenir en compte que el Regne Unit va sortir de la Unió Europea el 31 de gener del 2020.

Totes aquestes magnituds situen la productivitat aparent per treballador del sector industrial en 64.971 euros (un 8,0% menys que l'any anterior).