Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T3/2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya al tercer trimestre del 2022 mostra un creixement interanual del 4,0%, segons l'estimació avançada. En termes intertrimestals, la taxa de variació a Catalunya és d'un 0,1%.

La variació interanual del PIB durant el tercer trimestre evidencia una reducció de nou dècimes respecte del trimestre anterior, i situa el creixement en un 4,0%. Pel que fa a la seva composició interna, el sector serveis i de la construcció mantenen taxes de variació positives, mentre que el sector agrari i la indústria presenten una evolució negativa.

Per sectors, els serveis registren una taxa de variació d'un 6,0%, més d'un punt inferior al trimestre anterior (7,1%), i la construcció mostra una taxa de variació d'un 2,7%, dada equivalent a la del segon trimestre del 2022. En canvi, la indústria presenta una taxa interanual del −2,4%, tot i que millora dues dècimes respecte del trimestre anterior, i l'agricultura, amb una variació interanual del −15,0%, reflecteix un empitjorament respecte de l'estimació del darrer trimestre (−9,9%).

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del tercer trimestre del 2022 té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 12 de desembre.