Saltar al contingut principal

Cens agrari 2020

L' Idescat difon una ampliació de resultats del Cens agrari 2020 amb una desagregació territorial per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

El Cens 2020, que recull informació de la campanya agrícola compresa entre l'1 d'octubre del 2019 i el 30 de setembre del 2020, ha censat 54.972 explotacions agràries i 1.092.215 hectàrees (ha) de superfície agrícola utilitzada (SAU), de les quals 800.833 hectàrees corresponen a terres llaurades i 291.383 hectàrees a pastures permanents. La superfície de terres llaurades es distribueix segons el seu aprofitament un 61% en conreus herbacis, un 34,1% en conreus llenyosos, un 4,8% en guarets i un 0,1% en conreus d’hivernacle.

La grandària mitjana de les explotacions amb SAU a Catalunya se situa en 20,3 hectàrees de SAU.

El Segrià, la Noguera i el Pallars Sobirà són les comarques amb més hectàrees de SAU amb valors de 95.162, 73.595 i 54.464 respectivament. També són el Segrià amb 93.891 ha i la Noguera amb 69.415 ha les que tenen més superfície de terres llaurades, seguides per la comarca de la Segarra amb 46.084 ha. D'altra banda, les comarques amb més superfície de pastures permanents són el Pallars Sobirà amb 53.092 ha, el Ripollès amb 30.752 ha i Aran amb 29.946 ha.

També a les explotacions amb ramaderia a 30 de setembre del 2020, es van censar 8.192.796 caps de porcins, 676.097 caps de bovins, 42.544 milers de caps d'aviram, 488.771 caps d'ovins, 69.820 caps de cabrum, 138.400 caps de conilles mare i 13.380 caps d'equins.

La grandària mitjana de les explotacions amb ramaderia se situa en 304,6 unitats ramaderes (UR). Les comarques amb un major nombre de caps de porcí han estat el Segrià (1.347.873 caps), la Noguera (1.135.009 caps) i Osona (1.027.492 caps). Pel que fa al nombre de caps de boví destaquen el Segrià (103.535 caps), Osona (76.229 caps) i Aran (52.675 caps). També, si parlem d'aviram, destaquen la Noguera (4.837.268 caps), el Segrià (4.436.459 caps) i el Baix Ebre (3.633.577 caps).

El nombre de persones responsables de la gestió corrent i quotidiana de l'explotació, anomenats caps de l'explotació, és de 41.847 homes i 13.125 dones, un 76,1% i un 23,9% respectivament. La seva edat mitjana se situa en els 60,95 anys. Les comarques on la proporció de dones caps d'explotació és major són al Baix Ebre (34%), la Ribera d'Ebre (32,4%) i el Baix Camp (30,8%).

Les explotacions que aporten més al valor de la producció estàndard (PE) de l'activitat agrària (5.221.870 milers d'euros ) són les explotacions que tenen una orientació dominant de bestiar granívor (61,2%), de conreus llenyosos (12,9%) i de bestiar herbívor (12,1%). Les comarques que més aporten al valor de la producció estàndard són el Segrià (866.918 milers d'euros), la Noguera (557.734 milers d'euros) i Osona (412.811 milers d'euros).

Un 48,4% de les explotacions tenen una orientació tecnicoeconòmica dominant de conreus llenyosos, un 24,7% d'agricultura general i un 8,9% de bestiar granívor.

Avui es publica una ampliació de resultats del Cens agrari 2020, operació estadística que ha dut a terme l'INE. Les dades que es difonen fan referència a agricultura, ramaderia, característiques del cap d’explotació i producció estàndard i es desagreguen fins a nivell municipal. L'Idescat té previst completar la difusió de les dades sobre mà d’obra, desenvolupament rural, estabulació i gestió de fems per a l’àmbit de Catalunya el 2023.